.

Kniha Život jako riziko

Tisk Email

Život jako rizikoProduktové listy.cz jsou hlavním mediálním partnerem unikátní knihy Dušana Šídla o životním pojištění.

Víte ...

 • Jak vybrat optimální pojištění?
 • Jak vysoké pojistné částky sjednávat?
 • Zda je pojištění pro chudé nebo naopak pro bohaté?
 • Jak pojišťovny plní a likvidují škody?
 • Jak na pojištění vydělat?
 • Jak pojistit vážně nemocného člověka?
 • Zda se vyplatí uzavřít pojištění malých rizik jako jsou drobné úrazy?
 • Jaký názor na životní pojištění má ekonom Pavel Kohout?
 • Zda se vyplatí sjednat životní pojištění v mladém věku nebo až v případě jeho potřeby?

Aktuálně

 • Knihu Život jako riziko lze zakoupit v síti knihkupectví Neoluxor.
 • Zájemci ze Slovenska mohou zakoupit knihu v knihkupectví Polica.
 • Za první dva měsíce bylo prodáno více než 1 000 knih
 • Knihu objednávejte on-line zde.

Řekli o knize

 • Přehledná, praktická a pravdivá. Podobná kniha o životním pojištění na trhu velmi chyběla.Pavel Kohout, autor knih Finance po krizi a Investiční strategie třetího tisíciletí
 • Tuto knihu by si měl povinně prečíst každý začínající pojišťovací zprostředkovatel předtím, než uzavře svou první pojistnou smlouvu." Petr Zámečník, šéfredaktor Investujeme.cz a Investujeme.sk
 • „Knížku Dušana Šídla lze doporučit všem zájemcům o pojištění životních rizik. A těch, jak všichni víme, není málo. Výhody, ale i nevýhody pojištění těchto rizik jsou v knize popsány srozumitelně, včetně jednoduchých příkladů." Dagmar Šístková, šéfredaktorka Opojisteni.cz
 • „Celkově knihu hodnotím pozitivně. Vybraným druhům životních rizik se věnuje uceleně, systematicky, relativně stručně a přitom celkem i srozumitelně pro poradce, a to včetně státního systému pojištění (resp. daní).“ Vladimír Kutálek, Měšec.cz

O knize a autorovi

Pojišťovák je často synonymem pro člověka, který vleze oknem, nepustíme-li ho dveřmi. Pojištění je přitom staré téměř jako lidstvo samo a dnes bychom si život bez něj již nedokázali vůbec představit. Většina z nás doma má nejméně jednu smlouvu o pojištění. Víme však, zda neplatíme pojišťovnám zbytečně?

Kniha Život jako riziko obsahuje hlavní zásady pojišťování rizik spojených s lidským životem. Zájemci o pojištění se dozvědí, jak se chytře zajistit a neutratit za pojištění příliš mnoho. Finanční poradci se naučí využívat pojistné produkty ohleduplně a bez postranních úmyslů. Hlavním principem je sjednávání pojištění proti nejvážnějším rizikům a jen těch produktů, které nepřinášejí zisk pouze pojišťovnám a pojišťovákům, ale v první řadě klientům.

Ing. Dušan Šídlo vystudoval finance a pojistné inženýrství na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2001 intenzivně vystupuje v médiích jako zastánce kultivace pojistného a fi nančního trhu. Českými médii je nejčastěji citovaným analytikem pro oblast pojišťovnictví, je členem České společnosti aktuárů a analytikem projektu Produktovelisty.cz. V současnosti se věnuje odbornému vzdělávání fi nančních poradců Partners za účelem získání titulu EFA (Evropský finanční poradce) a externě přednáší na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze.

Ukázka z knihy

icon Předmluva, obsah (931 kB)
icon Úmrtí a jeho pojištění (868 kB)
icon Hospitalizace a její pojištění (908 kB)

Životní kalkulačka

Životní kalkulačka Dušana Šídla, autora knihy Život jako riziko.
Spočítejte si optimální pojistnou částku Vašeho životního pojištění.


1. Věk pojištěného  
  Pasiva, závazky
2. Výše nesplacené hypotéky
3. Celková výše ostatních nesplacených dluhů
4. Náklady na cíle (realizované i při úmrtí)
5. Průměrné měsíční výdaje spojené s provozem domácnosti
6. Počet nezletilých dětí / Věk nejmladšího dítěte /  
  Aktiva
7. Výše likvidních prostředků
8. Výše majetku, který lze přeměnit na hotovost
9. Výše pojistné částky existujícího pojištění
     
  Optimální pojistná částka  

Legenda

 1. Aktuální věk pojištěné osoby
 2. Nesplacená výše hypotečního úvěru
 3. Součet výše ostatních dluhů : leasingové splátky, spotřebitelské úvěry, kontokorent, ...
 4. Plánované finanční cíle, např. prostředky na vysokoškolské studium dětí, ...
 5. Měsíční nezbytné výdaje na provoz domácnosti (jídlo, oblečení, děti, ...)
 6. Počet nezletilých dětí a věk nejmladšího dítěte
 7. Výše likvidních prostředků (na běžných a spořicích účtech, peněžní fondy, ...)
 8. Prostředky na stavebním spoření, podílových fondech, ...
 9. Součet pojistné částky pro případ úmrtí z jakékoliv příčiny na všech existujících smlouvách

Princip stanovení pojistné částky

Optimální pojistná částka zajistí kapitál na úhradu nezbytných životních výdajů po dobu 5 let a kapitál pro okamžité splacení přímých závazků, pro určené finanční cíle a rentu po potřebnou dobu.

 • Pojistná částka se sjednává jako klesající (optimalizace nákladů).
 • Pojistná doba nejméně po dobu splacení závazků nebo konec studia dětí.
 • Pojistná částka je ponížena o státní dávky (sirotčí a vdovský/vdovecký důchod).
 • Pobírání státních důchodů je omezeno na max. 5 let (možné změny systému).
 • Přesný výpočet pojistné částky je popsán v knize Život jako riziko.

"Určení výše přímých závazků je jednoduché. Jedná se o dluhy v podobě spotřebitelských úvěrů, hypoték, úvěrů ze stavebního spoření nebo leasingových splátek. Mezi nepřímé závazky patří životní náklady v podobě nezbytných výdajů spojených s provozem domácnosti. Jejich propočet je složitější. Podle praktických zkoumání lze doporučit, aby pojištění pokrylo životní náklady pozůstalých po dobu 5 let. Vzhledem k tomu, že výdaje úmrtím člena domácnosti poklesnou, jsou původní výdaje sníženy na polovinu v případě dvoučlenné domácnosti a na 75 % původních výdajů v případě rodiny s dětmi. Dále by pojištění mělo zajistit rentu ve výši jedné třetiny původních výdajů do konce produktivního života, respektive do odchodu do důchodu nebo do dospělosti nejmladšího dítěte (do 18 let věku nebo ukončení studií). Tato renta může pokrýt situaci, kdy si nového partnera člověk nenajde nebo je méně vydělávající. Životní pojištění může zajistit i některé finanční cíle, nejčastěji výdaje na studium dětí."