Banner

.

AVIVA + MetLife: jeden vítěz s náskokem

Tisk Email
22. Červenec 2012, Neděle

Nejlepší pojištění od AEGONPrvní a jediný článek v Česku, který porovnává všechna pojištění společnosti MetLife a končící pojišťovny Aviva. Pouze jeden produkt je dobrý, většina je poplatkovou pastí na klienty a poradce.

První semifinále

Tak jako ve sportu, je třeba srovnání rozdělit na dvě semifinále (Aviva, MetLife) a následně se utkají vítězové těchto kol mezi sebou. Kdo vyhraje? Začněme semifinálovým kolem produktů pod značkou MetLife.

Pojišťovna MetLife (dříve Amcico) neumí prodávat produkty přes externí sítě. Produkty jsou primárně určeny pro vlastní vázanou síť. Jaký je důvod neúspěchu? Lze odhadnout několik důvodů:

 • Předchozí pojišťovna AMCICO ztratila svými zásahy do pojistných podmínek zcela důvěru externích partnerů. O kauze jako první informovaly Produktové listy.cz zde.
 • Produkty Amcico/MetLife zdaleka nepatří mezi ty kvalitní na českém trhu. Pojišťovna jako jediná v Česku sankcionuje klienty za odkupy po neskutečně dlouhou dobu. Zatímco standardní investiční pojištění prvé dva roky neumožní odkup (počáteční poplatky), u produktů MetLife jsou výrazně zpoplatněny odkupy až do 15. roku!
 • Zcela nevyhovující poplatkové zatížení fondů dané zdvojováním management fee. Navíc pojišťovna transparentně neinformuje o nákladovosti podkladových fondů, klient a poradce tak jen mohou hádat výši celkového TERu. Je 3%? Nebo 4%?

Na základě informací z pojistných podmínek jsme sestavili unikátní přehled poplatků všech v současnosti nabízených investičních pojištění. Tabulka 1 přináší zajímavé odhalení: pojišťovna postupně zvyšuje poplatky. Zatímco trend u jiných pojišťoven je díky zavádění bonusových schémat opačný, zde poplatky rostou.

Zatímco první produkt IŽP Invest měl počáteční poplatek 110% ročního pojistného, poslední mají již 140%. Zatímco měsíční poplatek byl 30 Kč a nulový při hodnotě fondu nad 40 tisíc Kč. Nyní je po celou dobu 30 Kč a navíc přibyl roční poplatek 350 Kč. Zvýšily se a prodloužily poplatky z odkupů a odbytného (viz tabulka) a narostl dvojitý management fee. Ten u produktu MultiLife dosáhl hodnoty až 1,8% (+ nezapomeňte přičíst poplatek na straně podkladových fondů, který není znám). Tato výše je již tak vysoká, že (asi) vedla ke korekci u posledního produktu VariaLife.

TABULKA 1 >> Porovnání pojištění pojišťovny MetLife
ProduktInvestGarant PlusFuturumMultiLifeVariaLife
Kód UL ULN ULD ULPA ULM

Poplatky
- počáteční
- z pojistného
- měsíční
- roční
- z fondů navíc


110 %
5 %
30 do 40t
-
0,85 %

110 %
5 %
30 do 40t

0,85 %

110 %
5 %
30 do 40t
-
0,85 %

110/140 %
5 %
30

1,6-1,8 %

110/140 %
5 %
30
350
1,0 %
Storno poplatky
i pro částečné
odkupy v %
100, 100, 70,
60, 50, 40,
30, 20, 10,
0 dále
100, 100, 70,
60, 50, 40,
30, 20, 10,
0 dále
100, 100, 70, 
60, 50, 40,
30, 20, 10,
0 dále

100, 100, 90,
90, 80, 70,
60, 50, 40,
40, 30, 30,
20, 10, 0 dále

100, 100, 90,
90, 80, 70,
60, 50, 40,
40, 30, 30,
20, 10, 0 dále
Bonus za výši
pojistného
do 20t – 0%
do 25t – 1%,
do 30t – 2%, 
do 35t – 3%,
do 40t – 4%,
nad 40t – 5%
do 20t – 0%
do 25t – 1%,
do 30t – 2%, 
do 35t – 3%,
do 40t – 4%,
nad 40t – 5%
do 20t – 0%
do 25t – 1%,
do 30t – 2%, 
do 35t – 3%,
do 40t – 4%,
nad 40t – 5%
do 20t – 0%
do 25t – 1%,
do 30t – 2%, 
do 35t – 3%,
do 40t – 4%,
nad 40t – 5%
do 20t – 0%
do 25t – 1%,
do 30t – 2%, 
do 35t – 3%,
do 40t – 4%,
nad 40t – 5%
PER
(max. 20-30)
11,0 % 11,0 % 11,0 % 13,2 % 15,8 %

Problematickým je bonus za výši pojistného. Pro průměrné pojistné 1 000 Kč měsíčně je nulový a klient platí poplatek z každého pojistného ve výši celých 5 %. I při pojistném 2 000 měsíčně je tento poplatek vysoký – 4%. Standardní produkty nyní mají tento poplatek kolem 3 % již od minimálního pojistného.

Pokud klient začne platit vysoké pojistné např. 5 000 měsíčně, aby získal nejnižší poplatek z pojistného (0 %), zaplatí vysoké počáteční poplatky, své peníze bude mít díky storno poplatků až 15 let uzamčeny a po celou dobu bude dosahovat díky zdvojenému management fee výrazně nižších výnosů než by dosáhl u investičního s jednoduchým poplatkem za správu.

Z tabulky 1 je zřejmé, že příslovečným „jednookým králem mezi slepými“ jsou 3 nejstarší produkty.

Druhé semifinále

Na straně AVIVA nastoupili k zápasu pouze dva produkty: EasyLife a Vision. V historii lze nalézt i další produkty (4Life, Prosperita, Komfort nebo Efconto), které byly kdysi vytvořeny pro externí sítě, ale jedinou „výhodou“ byly zvýšené poplatky klientům. To rozhodlo o neúspěchu produktů a pouze „hloupý“ poradce nabízel to samé jako poradci Aviva pojišťovny, ale za vyšší cenu.

Tabulka 2 ukazuje dnešní situaci. Aviva nabízí prakticky pouze dva produkty IŽP (Spořicí plán nemá pojistnou ochranu). Rozdíly mezi produkty již nejsou tak velké jako dříve.

TABULKA 2 >> Porovnání pojištění Aviva pojišťovny
ProduktEasyLifeVision
Kód EAL
(www.aviva-easylife.cz)
VIS
(www.aviva-vision.cz)
Kdo nabízí Vázaní poradci, jiné sítě Partners FS
Poplatky
- počáteční (20/30 let) 
- z pojistného (1000 Kč)
- Z jednotek
- z fondů navíc


110/110 %
7 %
50+15 %
0 - 0,4 %


100/130 %
3 %, 2 % od 11. roku
50+15 Kč
0 % - 0,4 %
Bonusy 30 % každých 5 let pouze
z měsíčního poplatku,
na konci zbytek
50 % každých 10 let
z měsíčního a inkasního
poplatku, na konci zbytek
Storno poplatky
i pro částečné odkupy v %
100, 100, 0 dále 100, 100, 100, 0 dále
Bonus za bezeškodní
průběh u TNÚ a NÚ
30 % za každých
5 let od 6. roku
30 % za každých
5 let od 6. roku
PER
(max. 20-30)
13,4 % 7,6 %

Vision nabízí některá vylepšení v pojistné ochraně:

 • Více forem pojistného plnění: kromě konstantní i klesající PČ pro většinu rizik, důchodová výplata u pojištění smrti (tzv. pozůstalostní penze),
 • omezeni výluk na psychické nemoci (invalidita 3. stupně, úrazová připojištěni)
 • vyšší progrese u trvalých následků úrazu (Vision 500 %, EasyLife 400 %),
 • možnost volby karence u pracovní neschopnosti (Vision 28 nebo 56 dnů, EasyLife pouze 28 dnů),
 • v rámci programu Gold lze získat u Vision 15% slevu na rizikové pojistné.

Naopak EasyLife přidává zdarma u smluv s ročním pojistným alespoň 12 000 ročně pojistnou částku pro případ smrti následkem autonehody ve výši 200 000 Kč.

Pokud porovnáme nákladovost PER pro 20 a 30 let, zjistíme, že výhodnější je Aviva Vision. Díky výrazně nižšímu rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou a vrácením nejen administrativních, ale i inkasních poplatků. Také v rámci pojistné ochrany nabízí Vision některá vylepšení navíc.

Finále

A máme zde střetnutí závěrečné. Porovnejme ve všech hlavních oblastech pojištění Vision a produkty MetLife.

 1. Nákladovost produktu: vyhrává Vision, produkty MetLife mají vyšší nákladovost PER
 2. Nákladovost fondů: vyhrává Vision, produkty MetLife mají u všech fondů zdvojen poplatek
 3. Svoboda výběru peněz: vyhrává Vision, produkty MetLife mají storno poplatek až 15 let
 4. Pojistná ochrana: vyhrává Vision s nejvíce propracovanou pojistnou ochranou

Jednoznačným vítězem produktového portfolia pojišťovny MetLife/Aviva je Aviva Vision.

Závěrem ..

Jednoduché shrnutí má tuto podobu:

 1. Pokud chcete pojištění od skupiny MetLife/Aviva, sjednejte si Vision
 2. Vyhněte se produktům od MetLife – vysoké poplatky a "nekonečný" stornopoplatek
 3. Pokud jste poradcem MetLife nebo Aviva – zamyslete se, proč nabízíte horší produkty od stejné skupiny než jiní poradci

Na úplný závěr ještě malé zjištění: jedno mají produkty Aviva a MetLife společné – netransparentnost ohledně přirozeného pojistného. Žádná z pojišťoven v rámci dotazu nesdělila požadované sazebníky. Že je tento postup přijatelný pro interní poradce je pochopitelné (ale neomluvitelné), proč ale daný stav akceptují Partners, kteří chtějí nabízet jen kvalitní produkty, je skutečnou záhadou.

Bude Vás také zajímat